Chengdu Ppopular Restaurants


Famous Restaurants offering Chinese Food:

Name                                           Address                                        Tel
Gingko Nanting         Section 4,South Renmin Road                            028-85268888
Baguo buyi    8(extention 19) North Guangfuqiao Street                    028-85095777
Daronghe       Yipintianxia Catering Street,Shuhan Road                     028-87564477
Ziqi Donglai      2 North Tianxianqiao Street                                         028-86655188
Rongjin No.1   Songxianqiao Bridge                                                     028-87337726
Xinshanceng Caigenxiang F4,Zhixin Plaza, 9 Shuangnan street        028-85088818
Rongxing Restaurant 88 West Dashi road                                         028-87017777
Chengdu Yinxiang Yuanhua Alley 2, Noth Zijing Road                        028-85145678
Wenxing Restaurant  36 West Shuxing Street,Jinniu District             028-87535666
Hongxing Restaurant  137 East Ziwei Road                                       028-85199008
Renhe Sichuan Cuisine Restaurant  1 Yushuang Road,Chenghua District 028-84313615
Zhuangzi Restaurant  158 Sanyou Road,Lijiatuo                               028-83331508
Weidao Jianghu      216 shuhan road,Jinjiu District                            028-87577697
Deshanyuan Peking Duck 20 Zongfu Road,Jinjiang District                028-86718868
Old House              289 Shuhan Road                                                028-87533399
Honggaoliang Seafood Resaurant  16 Yingbin Road,Yangxixian        028-87507788
Tianfanglou Muslim Restaurant  F1,Mosque,108 Xiyu street              028-86144821
Tan Mandarin Cuisine.Hailingge  Changfu Plaza,6 Upper Nanda street 028-86148888
Langqiao Restaurant   66 East Binjiang                                             028-84460448
Bian's Caigenxiang Restaurant  Section 4 South Renmin Road        028-85185967
Chaohuangge Restaurant   2 Shuguang Road                                   028-87529559 
Guxiangyuan Homely Dishes  8 West Zijing Road,Gaoxin District      028-85135858
Sanguyuan Restaurant     Jinli Alley Wuhouci Avenue                         028-85511566
Gikngko Sichuan Cuisine Restaurant  12 Mid.linjiang Road               028-85455588
Qinshanzhai Restaurant    247 Wuhouci Avenue                                028-85098895
Mantingfang Restaurant    15 Section 3, South 2nd Ring Road           028-85193111